OTEL YILDIZ İŞLEMLERİ

Oteller ,asli fonksiyonları müşterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak olan,bunun yanında yeme-içme,spor ve eğlence gibi ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir.Oteller yıldız sayılarına göre 5 gruba ayrılmıştır.Bir,iki,üç,dört ve beş yıldızlı oteller.

Otellerin bu yıldız sayılarına sahip olabilmeleri için gereken bazı nitelikleri taşımaları gerekmektedir.Her yıldızın kendi içinde şartları bulunmaktadır.Yıldız sayısı arttıkça aranan standartlarda artmaktadır.Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.